Brösarps byaplan 2011

Den byaplan som här presenteras har utformats av Brösarps byagille. Syftet med att upprätta en plan är att dokumentera de behov av åtgärder i nutid och de visioner för framtiden som samlats in vid stormöten och möten med föreningar, organisationer och företagare i Brösarp med omnejd. De synpunkter och tankar som framförs utgör grunden för de kort- och långsiktiga mål, som nu framläggs.

Byaplanen kommer att utgöra riktlinje för Byagillets planeringsverksamhet. Revidering med utgångspunkt från den faktiska utvecklingen föreslås ske varje år. Genom sin förankring i invånarnas uttryckta önskemål ökar byagillets möjligheter att påverka kommunens politiker och tjänstemän i angelägenheter som angår Brösarp med omnejd.

Läs Brösarps Byagilles byaplan 2011-02-28 här!

Brösarps befolkningsutveckling 2010

Brösarps befolkningsutveckling 2019