Skogen vid Drottningstenen

Där snåren slutar ligger Drottningstenen.

Där snåren slutar ligger Drottningstenen.