Kallelse till årsmöte med Brösarps Byagille

När: Måndag 10 feb kl 19.00
Var: Församlingshemmet, Brösarp

Årsstämma och fika. Dessutom projektledaren Fabian Rimfors som berättar och visar bilder från det just avslutade projektet Brösarp – med naturen som lockbete. Projektet som satt Brösarp på kartan och gjort bygden än mer attraktiv, för besökare såväl som för oss boende.

Kallelse till årsstämma Brösarps Byagille (PDF)
Dagordning till årsstämma Brösarps Byagille (PDF)
Verksamhetsberättelse 2013 Brösarps Byagille (PDF)
Brösarps kulturförening verksamhetsberättelse 2013