2013-05-01 KulTurTramp 2013

1 maj – 31 augusti. KulTurTramp 2013 i samarbete med Andrarums IF. Stor kulturrunda till fots eller på cykel för både själ och kropp. Läs hela inbjudan!

Försäljningsställen: ICA, Café Smulan, Salong Vi Två, OKQ8, Gästgifveriet, Lokalföreningen och många fler. För mer information se www.andrarumsif.se