Nyponskal

När vi kommer hem rensar och kokar vi nyponskalen.

När vi kommer hem rensar och kokar vi nyponskalen.