Haväng och Ravlunda skjutfält

Vid Haväng finns den riktiga Guldkusten.
Vid Haväng finns den riktiga Guldkusten.

Haväng – milsvida sandstränder och sällsynt sandstäpp

Haväng och Ravlunda skjutfält är en förtrollande vacker plats och populärt turistmål vid Verkeåns mynning i Hanöbukten. Milsvida sandstränder möter hedmark och sällsynt sandstäpp. Här finns stora sanddynor krönta av åldriga bokar och ekar. Här tronar också den gamla Havängsdösen som vakar öven bukten med fantastisk utsikt över friheten i havet. Haväng bjuder också på storartat vandringslandskap som har obegränsat med valmöjligheter. Tidigare gick Haväng under namnet Ljungaboa.

Naturreservatet

Haväng och Vitemölla strandbackar är ett naturreservat mellan Verkeån och Vitemölla. Kalken i marken har tillsammans med det torra klimatet skapat förutsättningar för en av Sveriges sällsyntaste naturtyper, sandstäppen. Här hittar du många av sandstäppens typiska arter – tofsäxing, sandlilja, sandnejlika och sandvedel. Under högsommaren lyser strandbackarna i gult och violett av hedblomstergul fetknopp, backtimjan och fältvädd. Här trivs också en mängd olika fjärilar.

Mer om naturreservatet Haväng och Vitemölla strandbackar

Havängsdösen

Havängsdösen är från yngre stenåldern och byggdes för cirka 5 500 år sedan. Den låg länge dold under sand, men frilades under en kraftig höststorm 1843. Dösen består av flera stenblock som bildar en gravkammare. Från början var gravkammaren innesluten i jord och sten.

Skepparpsgården

Skepparpsgården är vandrarhem i STF:s regi sedan 1952, då FN:s blivande generalsekreterare Dag Hammarskjöld invigde gården. Den är en fyrlängad korsvirkesgård från omkring 1750, som flyttades till sin nuvarande plats inför anläggandet av Ravlunda skjutfält.

Mer om Backaleden + karta
Här ligger Haväng
Här kan du se när det är militärövning på Ravlunda skjutfält