Åldermän och ordföranden

Förteckning av åldermän och ordföranden i Brösarps Byagille sedan bildandet 1974.

1974 Folke Johansson
1975 Folke Johansson
1976 Georg Frithiof
1977 Nils Erik Svanstein
1978 Arthur Nilsson
1979 Harry Bjerkborn
1980 Gunnar Carlberg
1981 Edit Andersson
1982 Folke Andersson
1983 Sten Richard
1984 Hilmer Andersson
1985 Torsten Nilsson
1986 John Lind
1987 Johan Beckman
1988 Sven-Åke Lundqvist
1989 Börje R Jojansson
1990 Malte Andersson
1991 Jörgen Andersson
1992 Jörgen Andersson
1993 Jörgen Andersson
1994 Malte Andersson
1995 Malte Andersson
1996 Artur Nilsson
1997 Artur Nilsson
1998 Lars Gullstrand
1999 Lars Gullstrand
2000 Lars Gullstrand
2001 Sven Plavén
2002 Sven Plavén
2003 Sven Plavén
2004 Sven Plavén
2005 Malte Andersson
2006 Malte Andersson
2007 Malte Andersson
2008 Malte Andersson
2009 Gunbritt Johansson
2010 Gunbritt Johansson
2011 Gunbritt Johansson
2012 Bo Pellnäs
2013 Bo Pellnäs (Anders Jonzon)
2014 Sven G Hultman
2015 Sven G Hultman
2016 Nenne Arenhill
2017 Leif Richard
2018 Leif Richard
2019 Leif Richard
2020 Leif Richard
2021 Leif Richard
2022 Göran Alm