Brösarps skola

Brösarps skola och förskola, upp till årskurs 6.

Brösarps skola – Sveriges första kommunala I Ur och Skur-skola

Brösarps skola ligger på ett högt läge med utsikt över Brösarps norra backar. Här går elever från förskoleklass upp till årskurs sex i ljusa lokaler och i skolans byggnader finns också bibliotek och gymnastiksal. Utemiljön erbjuder inte bara Sydsveriges enda ishockeyrink utan också en varierad terräng med både skogsdunge, linbana och fotbollsplan.

Brösarps skola på Tomelilla kommuns webbplats

Brösarps skola är en liten byskola med små klasser. Från förskoleklass till årskurs 6 är det cirka 70 elever. Små klasser ger bra förutsättningar att nå skolans mål och förbereda barnen för vuxenlivet, och därför jobbar skolan för att behålla små klasser.

Från och med 2018 arbetar skolan efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik där ett upplevelsebaserat lärande ligger i fokus. I dag arbetar över 200 förskolor och skolor efter I Ur och Skur-pedagogiken men Brösarps skola är den första kommunala I Ur och Skur-skolan i Sverige. Skolan arbetar efter samma styrdokument som alla andra förskolor/skolor och har en tydlig pedagogik och metodik, från förskola, fritidshem till skola. Alla dessa verksamheter är samlade under samma tak, där det även finns ett bibliotek och gymnastiksal. Skolan har bland annat tillgång till ishockeyrink och idrottsplats.

Ledorden för skolan arbete är trygghet, arbetsro och respektDen årliga enkäten ifylld av elever, vårdnadshavare och personal, visar på god måluppfyllelse.

Skolan ligger i västra delen av byn, nära skog och variationsrik natur. Olika lokala föreningar föreningar i Brösarp samarbetar med sin byskola.