Öradekaren

Fällor för havsöring

Öradekaren är ett ”kar” mitt i Verkeån för att fånga havsöring. Fiskfällan har anor från 1600-talet och består av åtta stenfyllda kar/portar med små fall emellan. Fiskarna simmar uppströms och hoppar upp genom de åtta karen/portarna. Sätter man i en planka slår öringarna i den och tuppar av, och ramlar ner i en ränna där de lätt plockas upp. Fiskeanläggningen restaurerades 2010. Då grävdes även en ny fåra. Den nya fiskvägen gav ålar och öringar fri passage även vid lågvatten.

Mer om Backaleden + karta
Här ligger Öradekaren