Tågbiljett

På ångloket får man fina klippbiljetter av äkta stuk.

På ångloket får man fina klippbiljetter av äkta stuk.