Perfect Days

Kiviks bio Ordensgatan 5, Kivik

Hur blir man lycklig? Är det genom karriär, pengar och makt? Eller genom något helt annat? Filmens huvudperson Hirayama arbetar som toalettstädare […]