Jättens port

Rakt nedanför klipporna står Jättens port.

Rakt nedanför klipporna står Jättens port.