skridskois

Vi snörar på skridskorna på en stock i kanten.

Vi snörar på skridskorna på en stock i kanten.